Ang mga dating pangulo ng pilipinas

13 Aug

Ano ang mga problema at hamon na nakaangkas sa bawat salitang ito?

Ang mundo ay umikid base sa ideya ng mga pangunahing manunulat, pilosopo at iskolar na umalagwa sa iba’t ibang arena tulad ng pilosopiya, astronomiya, siyensya at iba pa.

At dahil nakauna ang Simbahan sa pagtatakda ng kung ano ang “mali” at “tama” — gamit ang kapangyarihan ng pagbibigay ng biyaya o parusa – anuman o sinumang lumihis sa itinakdang linya ng “kawastuhan” ay pinarurusahan o itinatatwa.

Sa pinakapayak, nangangahulugan ang “likha” ng “gawa”.

Kung kaya kapag ginawang pandiwa, ito ay nagiging “paglikha” o “paggawa”.

Kinailangan ng Diyos ang “tapang” at “pagtitiwala” sa sarili – dahil ipinagkatiwala Niya sa tao na Kanyang kawangis ang kapalaran ng daigdig na Kanyang nilikha.Kung hindi naman kayo naniniwala sa Biblikal na pinag-ugatan ng daigdig, pwede nating baybayin ang kasaysayan.